Situering

De bedrijven en aandeelhouders waar we mee samenwerken hebben één gemeenschappelijke
eigenschap : de ambitie om voortdurend sterker en professioneler te worden, zonder hun
eigenheid te verliezen. Ze willen initiatieven nemen om duurzame aandeelhouderswaarde te
creëren, in sommige gevallen zelfs over generaties heen.

Anderzijds weten ze dat het een uitdaging is om dit effectief waar maken met een grote groep
mensen en vooral te midden van de problemen van elke dag met klanten, leveranciers, medewerkers,
bankiers, overheid enz….. Ze zijn overtuigd dat ze het zelf moeten realiseren, hebben echter
ondervonden dat het enorm kan helpen om op het juiste moment het juiste klankbord hebben.

Gewapend met vele jaren ervaring in diverse bedrijfstakken en verschillende landen vervult
Rigouts & Co die rol sinds 2009.