Bestuur

Familiecharter : het familiecharter is zowat de grondwet van de familiale samenwerking op
zakelijk en professioneel vlak. Deze set van afspraken brengt duidelijkheid over gevoelige
thema’s en zorgt zo voor rust en vertrouwen zodat alle energie zich eendrachtig op het bedrijf kan richten.
Cruciaal voor het goed bestuur van een bedrijf is de duidelijke afbakening van
verantwoordelijkheden
tussen de verschillende organen en betrokkenen . In eerste instantie
wordt die noodzaak meeste niet of nauwelijks aangevoeld. De stichter is zowel aandeelhouder,
bestuurder als algemeen directeur.
Bij de overstap naar een volgende generatie begint de behoefte aan afbakening zich dikwijls af te tekenen.
En zeker als je professionele externe managers wil aantrekken is het nodig om een duidelijke structuur te creëren.

Installeren van een Familieforum - Familieraad : het doel van deze organen is om de
samenhang tussen familie en bedrijf te behouden en of te versterken. Op dit niveau gaat het over
de hele lange termijn. Onze ervaring zal u helpen om hier met minimale moeite een belangrijk, positief
effect te bereiken.

Installeren van een Raad van bestuur :  een actieve Raad van Bestuur moet waken over
de uitvoering van de strategie
, de creatie van duurzame aandeelhouderswaarde, het functioneren
van de Directie. Hoe moet dat werken in praktijk ? Wie is geschikt om daar aan deel te nemen ?
Wat zijn de valkuilen ? Rigouts & Co weet hoe families te begeleiden op dit pad.

Organiseren van directie of management : elke strategie vergt een aangepaste
aansturing en de gepaste profielen
. Hoe ziet dat er best uit in uw concreet geval ? Hoe verloopt de samenwerking ? Elke mens heeft zijn handvat.
En samenwerking vergt een gezonde mix van openheid, engagement en kritische ingesteldheid.
Hoe krijg je het gepaste klimaatin een groep ? Hoe maak je er een echt team van dat voor elkaar door het vuur gaat ? Door onze
jarenlange ervaring helpen we u de acupunctuurpunten zien en kunnen we u ook concrete hulp aanbieden.