Overdracht

Vroeg of laat komt de dag dat de huidige aandeelhouder zijn aandelen (of een deel er van) zal
overlaten aan iemand anders. Dat kan zijn binnen de familie of er buiten. In dat tweede geval kan
het gaan om managers die al werken binnen het bedrijf of over complete outsiders. De bestaande
aandeelhouder kan daarbij zuiver financiële doelstellingen hebben. Het kan echter ook zijn dat er
strategische, persoonlijke of familiale overwegingen meespelen.

In elk geval is – zoals algemeen bekend – een overdracht een proces dat verschillende jaren
neemt.
Het is een complex en avontuurlijk pad met zeer veel uiteenlopende aspecten die elkaar
voortdurend doorkruisen. Het gaat lang niet alleen over geld. Minstens even belangrijk zijn de
persoonlijke beleving, zeker bij familiale opvolging want dan is er naast de beleving van de overlater
ook de kandidaat overnemer met zijn eigen ambitie, talent, mogelijkheden en beperkingen. En
vanzelfsprekend wordt het nog meer uitdagend als er meerdere kandidaat familiale overnemers
zijn. Rigouts & Co zorgt voor het klankbord en helpt de voorwaarden creëren voor dialoog, kritische
overweging en stapsgewijze aanpak.