Strategie

1. Strategie scherp stellen : strategie gaat over keuzes maken. Waarop zetten we onze
inspanningen en onze middelen in? En hoe verzekeren we dat het zal werken in praktijk? Driekwart van
de bedrijven worstelt daar mee. Op lange termijn bepalen deze keuzes echter het succes van een
onderneming. Zowel voor het familiebedrijf als voor de multinational. Wij hebben de methodiek en
de ervaring om u te helpen komen tot een scherpe, zeer bondige en toch complete formulering.
Enkele dagen volstaan meestal. En wanneer de strategie al volledig op scherp staat kunnen we
meteen naar de tweede fase.

2. Uitvoering optimaliseren : strategie zonder consequente uitvoering is waardeloos. De echte
strategie van een bedrijf is trouwens niet wat op papier staat. Wel wat bedrijfsleiders en
medewerkers elke dag doen
. Die dagelijkse praktijk sturen in de richting van de strategie is een
grote uitdaging. Nog meer dan het formuleren van de strategie vraagt dit maatwerk. Rigouts & Co
kan u dit bieden en bouwt daarbij op ruime ervaring in vele andere situaties en sectoren. Deze fase
is gespreid over een langere periode. Naargelang de omvang en de complexiteit van de organisatie
vraagt ze meer of minder tijd en inspanningen.

3. Duurzaam verankeren van de succesfactoren : de tweede fase is dikwijls een fase
van verandering en dat vraagt energie. In de derde fase, de verankering moet alles geleidelijk aan vanzelf gaan lopen. De
hefbomen daartoe zijn een aantal goede gewoonten, enkele eenvoudige systemen die de
performantie voortdurend verhogen en een dashboard dat het overzicht over het geheel houdt en u
toelaat om bij te sturen waar nodig. Daardoor maken we onszelf als adviseur opnieuw overbodig of kunnen
we de tijdsbesteding in elk geval sterk terugbrengen tot periodiek enkele uren.